— Det kan være en fare at personer blir inspirert til å gjennomføre voldshandlinger. Eller de inspireres av det som står i manifestet og nærmest får en oppskrift på hvordan man kan gjennomføre en terroraksjon, sier Jon Fitje som leder PSTs analyse- og beredskapsavdeling til TV 2.

Han legger videre til at utfordringen kan vare ganske lenge siden manifestet ligger tilgjengelig på internett.

— Det er et ganske unikt dokument, både når det gjelder en praktisk oppskrift for å gjennomføre en terroraksjon, og alle måtene han har brukt for å unngå å havne i sikkerhetstjenestens søkelys, sier Fitje.

Siden 11. september 2001 har terrortrusselen fra ekstreme islamister vært dominerende for etterretning- og sikkerhetstjenester.

— Terrortrusselbildet vi skildret før 22. juli mener vi fortsatt gjelder. Det har ikke skjedd noen endring i terrortrusselen fra ekstreme islamister, verken i Europa generelt eller i Norge, sier Fitje.

— Har dere gjort forandringer i måten dere jobber på etter 22. juli?

— Vi har ikke gjort grunnleggende endringer, men vi har umiddelbart styrket ressursene rundt ekstremismearbeidet, sier Fitje.

PST mener Anders Behring Breivik opererte alene.