Flere av kravene den terrorsiktede Anders Behring Breivik har kommet med, skal ifølge forsvarer Geir Lippestad (47) være umulig å innfri. Breivik skal blant annet ha fremsatt krav om rettspsykiater fra Japan og innføring av en ny samfunnsorden der han selv troner på toppen, ifølge Dagens Næringsliv.

Forestillinger

— Kravene hans vil innebære en omveltning i samfunnsstrukturen der han selv er i en sentral rolle, sier Lippestad.

Breivik lever i en forestilling om at han leder tempelordenen i Norge. Han omtaler seg som leder av Knight Templar i Norge, sier Lippestad.

De mest ytterliggående kravene, som politiet ikke kan innfri, defineres som A-krav, mens mer trivielle krav, som tilgang på røyk, snus, papir og PC, blir ansett som B-krav.

A-kravene må ifølge Breivik oppfylles for at han skal forklare seg om de to andre påståtte terrorcellene i Norge.

— Han tror i sitt hode at dette er krav som vil bli oppfylt, og deretter vil han forklare seg, sier Lippestad.

Æresbegreper

Breivik har også satt fram krav om at de rettspsykiatrisk sakkyndige som skal vurdere om han er strafferettslig tilregnelig, kommer fra Japan.

— Dette ønsket går på forhold rundt æresbegrepet - han opplever at en japaner vil forstå ham mye bedre enn en europeer, sier Lippestad.

Breivik skal likevel ha innfunnet seg med at de norske psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby er oppnevnt som sakkyndige.

I det såkalte manifestet sitt hyller Breivik Japan for sin restriktive innvandringspolitikk overfor muslimer og som det motsatte av det multikulturelle samfunn, ifølge Dagbladet.

anders behring breivik.jpg