I retten onsdag nevnte den terrortiltalte 33-åringen den tidligere rettspsykiateren fra Trondheim flere ganger:

— Han og flere støttet bruk av sinnssykehus mot politiske dissidenter og Sovjetunionens bruk av dette. Han holdt på frem til 90-tallet, og fikk ikke sparken. Det er helt avgjørende at personer som støtter bruk av sinnssykehus mot politiske dissidenter ikke får jobbe, sa Breivik i retten.

Det tar den tidligere rettpsykiateren med knusende ro, skriver adressa.no.

— Jeg har aldri gått inn for at politiske dissidenter skulle på sinnssykehus, sier psykiater Harald Reppesgaard til adressa.no.

- Breivik tar feil

Han tror han vet hva som er kilden til Breiviks feilslutning i retten i dag:

— I 1987 var jeg overlege på Reitgjerdet (tidligere psykiatrisk sykehus, journ.anm) i Trondheim. Da var det en sterk debatt i blant annet Amnesty om bruk av psykiatri mot politiske dissidenter i Sovjetunionen. Jeg gikk i mot at dette var en generell misbruk av psykiatrien etter å ha vært i Moskva og undersøkt journalene til enkelte av de det gjaldt. Jeg skrev at dette ikke medførte riktighet i min vurdering til Amnesty i London, sier Reppesgaard på telefon fra Italia.

Han sier han ikke vet hvordan dette er blitt tolket som at han skal ha støttet bruk av sinnssykehus.

— Jeg er selvfølgelig ikke for at man misbruker psykiatrien mot politiske dissidenter. Dette var under den kalde krigen, og det ble brukt politisk mot meg i debatter, hevder Reppesgaard, som er aktiv i Norges kommunistiske parti.

- Hva tenker du om at du ble nevnt av Breivik i dag?

— Det at han nevner meg er kanskje ikke så rart. Jeg har jo vært rettspsykiater i mange rettssaker i flere år, og han er flink til å finne frem til de personer han vil bruke i sin argumentasjon, sier Reppesgaard, som nå er pensjonert.

Vil heve terskelen

Reppesgaard uttalte nylig i Adresseavisen at det bør bli vanskeligere å bli kjent strafferettslig utilregnelig.

— Alle som får en diagnose som psykotisk blir automatisk utilregnelig. Vi må heve terskelen, og de aller fleste må få en dom og en straff for sine lovbrudd, sa Reppesgaard nylig.

Det er to årsaker til at Sørheim og Husby har kommet med over 200 løgner ifølge Breivik.

— Den psykiatriske vurderingen skjedde for nært til hendelsen, slik at de var sterkt emosjonelt rystet. Desssuten manglet de kunnskap om politisk motiverte voldsmenn. Jeg spurte om de hadde vurdert en politisk motivert voldsmann tidligere, og de svarte at det hadde de ikke, sa Breivik.

Disse to faktorene bidro til at de egentlig konkluderte veldig tidlig og brukte perioden på å underbygge konklusjonen hevdet Breivik.