Oslo tingrett avgjorde i forrige uke at Breivik kun skulle forklare seg gjennom videooverføring fra fengselet under neste fengslingsmøte. Begrunnelsen var å spare penger på sikkerhet og vakthold.

Breiviks forsvarer Geir Lippestad anket beslutningen, men heller ikke Borgarting lagmannsrett ville la Breivik møte i fengslingsmøtet.

Opphevet kjennelsen

Fredag opphevet Høyesterett både tingrettens og lagmannsrettens kjennelse. Avgjørelsen var enstemmig.

Fra før er det klart at rettssaken skal gå for åpne dører. Det betyr at hvem som helst overvære rettsmøtet.

Ved de tidligere fengslingsmøtene har det vært lukkede dører, og verken presse eller publikum har fått være til stede.

Eget team med voktere

Breivik sitter ikke lenger på full isolasjon, men sikkerhetsopplegget rundt ham er ifølge VG Nett så omfattende at situasjonen i fengsel i praksis er den samme som da han var isolert.

Han har ingen kontakt med andre fanger i Ila fengsel, kun med et eget team voktere. Han har også fremdeles fullt besøks-, brev— og medieforbud.

Breiviks forsvarere har derfor tidligere uttalt at Breivik sitter så isolert at det er uansvarlig å ta neste fengslingsmøte over videolink.

FÅR KOMME: Anders Behring Breivik slipper å forklare seg via videolink fra fengselet.
POLITIET