Det opplyste statsadvokat Inga Bejer Engh på pressekonferansen tirsdag.

Engh viste til en lite brukt bestemmelse som sier at en person kan holdes bak lås og slå selv om han skulle bli erklært frisk, såfremt det kan godtgjøres at han utgjør en fare for samfunnet.

Det er Den rettsmedisinske kommisjon som skal ta stilling til de to rettspsykiatriske sakkyndiges rapport. En uttalelse om enten støtter eller bestrider konklusjonene er ventet før jul. (©NTB)