Anders Behring Breivik imøtegår i dag konklusjonen i den rettspsykiatiske rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim, om at han er strafferettslig utilregnelig.

Han mener det har vært tradisjon i Norge for å uskadeliggjøre politiske dissidenter ved å sende dem på galehus, som han kaller det.

— Norsk rettspsykiatri har ikke tatt et oppgjør med seg selv, sa Breivik i retten.

Han hevder 15 ministre og medlemmer i Nasjonal Samling ble sendt på psykiatrisk sykehus etter krigen, fordi de var antikommunister. Dette er tidligere tilbakevist av blant andre historieprofessor Hans Fredrik Dahl i VG .

Tilbakeviser rapporten

Breivik sier han har informasjonen fra en historisk kompetent kilde, men vil ikke svare på hvem det er.

I dag gikk Breivik gjennom flere punkter i den første rapporten, som han mener er feil. Han tok til orde mot en formulering om at han mener han har rett til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø.

Det fikk statsadvokat Svein Holden til å reagere.

— Du har jo delt inn folk i kategori A- og kategori B-forrædere, og forklart hvordan du skulle henrette dem. Er det så galt å si at du mener at du bestemmer hvem som skal leve og hvem som skal dø?

— Måten det blir fremstilt på, virker helt absurd, svarte Breivik.

I et brev han har sendt til norske avisredaksjoner, lister han opp fem mulige forklaringer på at Husby og Sørheim mener han er utilregnelig.

  • At evalueringen skjedde for nært opp til terrorangrepet i tid, slik at psykiaterne ikke klarte å være objektive.
  • «Ideologisk inkompatibilitet», altså at psykiaterne har en helt annen verdensanskuelse enn Breivik.
  • Økonomisk avhengighet, det vil si at de skal være avhengige av å få oppdrag fra det offentlige.
  • Hevnmotiv.
  • At rapporten er et bestillingsverk fra regjeringen.

- Høres sprøtt ut

I retten i dag forklarte Breivik at han har forkastet alle teoriene, bortsett fra den første.

— Skjønner du at det høres litt sprøtt ut at noen i regjeringen skulle ringe Husby og Sørheim og bestille en spesiell konklusjon i rapporten, spurte Holden.

— Det forstår jeg, og er enig i. Men jeg har sagt mange ganger at jeg bare tror på den første forklaringen, om at undersøkelsen ble gjennomført for nært hendelsen. De andre punkter er bare mulige forklaringer jeg har satt opp, sa Breivik.

— Er konklusjonen din preget av at det sitter psykiatere her, spurte Holden.

— Muligens, svarte Breivik.

Han forteller åpent om frykten for å havne på «galehus».

— Jeg har fått et brev fra en høyreorientert som skriver at han er på et svensk sinnssykehus. Han har forklart effekten av medikamentene han får, og beskriver det som kjemisk lobotomering. Det er helt grusomt. Han klarer ikke fungere og sitter og sikler ved matbordet.

— Frykter du å havne i en slik situasjon? spurte Holden.

— Jeg tror alle ville fryktet noe slikt.

Breivik nevnte også Hamsun, som han hevder ble erklært sinnssyk etter krigen, fordi han var NS-medlem.

— Hva svarer du hvis jeg sier at Hamsun ikke ble erklært sinnssyk? spurte aktor Inga Bejer Engh.

— Det ble sagt at han hadde varig svekkede sjelsevner, og det er å være utilregnelig, svarte Breivik.

— Det er det ikke, sa Engh.

- Mandela en terrorleder

Som eksempel på de ulike virkelighetsoppfatningene mellom psykiaterne og seg selv, nevnte Breivik at Synne Sørheim bor i Sør-Afrika og trolig ser på Nelson Mandela som en stor helt.

— Mandela var en terrorleder, og leder for en organsiasjon som bombet og drepte boere. Sørheim bor i Sør-Afrika og ser sikkert på Mandela som en stor helt.

— Fortalte hun deg det noengang? spurte Holden.

— Jeg tolket henne dit, sa Breivik.

— På hvilket grunnlag?

— De fleste mener det og få mener det motsatte.

— Ble Mandelas navn nevnt i det hele tatt?

— Jeg lærte de to godt å kjenne gjennom alle samtalene, og oppfattet henne på denne måten, sa Breivik i retten.

Etter dette begynte aktoratet å spørre Breivik om rapport nummer to, som konkluderer med tilregnelighet.

ABSURD: Breivik mener han fremstilles «absurd» i rapporten som konkluderer med at han er utilregnelig.
SCANPIX