• 35 av de 37 som har vurdert meg har ikke funnet noe. Det er ganske opplagt hva man bør vektlegge, sier Breivik.

På slutten av rettssakens siste dag fikk Anders Behring Breivik komme med sine sluttbemerkninger, før dommerne nå skal trekke seg tilbake for å vurdere hans skjebne.

Han åpnet med å si at det som skjedde 22. juli i fjor var «barbarisk».

— Jeg tror vi alle kan være enige om at det som skjedde, i Regjeringskvartalet og på Utøya, var barbariske handlinger, sier Breivik.

Han forteller at han 21. juli tenkte at «i morgen skal jeg dø», og at den samme tanken slo ham 200 meter før han kom til Regjeringskvartalet dagen etter.

— Og hva er det jeg skal dø for? Det er det jeg skal snakke litt om nå.

Angrep Arbeiderpartiet

Men først ville han kommentere tilregnelighetsspørsmålet. I utgangspunktet, sier han, skal alle mennesker regnes som tilregnelige.

— Og av de som har vurdert meg - totalt 37 personer, alle høyt kvalifiserte - er det altså 35 som ikke har funnet symptomer. To personer har funnet et vell av symptomer. Det er ganske opplagt hva man bør vektlegge, de 35 personene eller de to personene, sier Breivik henvendt til dommerne.

Deretter går han over til det han kaller dekonstruksjon og fravær av moral i Norge etter 1968. Breivik mener det løftes opp idealer i Norge i dag som er svært skadelige, og bruker oppløsning av kjernefamilien og seksualmoral slik den fremstilles i «Sex og Singelliv» som eksempler.

— Disse syke idealene bør sensureres og skjermes fra samfunnet vårt, sier Breivik.

Breivik trekker frem en rekke eksempler på det han kaller «de antidemokratiske kreftene som styrer landet», blant annet Arbeiderpartiets relasjoner til Sovjetunionen frem til 90-tallet, innvandringspolitikken og krigsoppgjøret.

— Det er ingen hemmelighet at mange nasjonalister ble uskadeliggjort etter krigen ved at de ble sendt på galehus, sier Breivik, og nevner blant annet Quisling og Hamsun, før han legger til:

— Krigsoppgjøret er fortsatt en verkebyll og vil være det inntil sannheten kommer frem.

Breivik mener det foregår en politisk forskjellbehandling i form av støtte til organinasjoner på venstresiden, og forfølgelse, latterliggjøring, trakassering og sensur av dem som står langt til høyre.

— Det gir mørke utsikter for landet vårt, sier han.

Melodi Grand Prix

Han kommer med en rekke påstander om voldelige attentater mot idéfeller og - ikke minst - hvordan Norge må ha manglende kulturell selvtillit.

Grunnen: Melodi Grand Prix.

— Norge har de siste tre årene sendt tre personer til Eurovision Song Contest som alle er asylsøkere, sier Breivik.

Han kaller det en hån mot nordmenn.

— Hva er galt med liberalistene? Sværtmange nordmenn lider av kulturelle vrangforestillinger. De har behov forumiddelbar medisinering. Medisinen mot dette er mer proteksjonisme, sier Breivik.

Han gjentar at han og hans meningsfeller vil fortsette å kjempe mot Arbeiderpartiet og andre multikulturalister. Han mener Arbeiderpartiet, gjennom innføringen av abortloven, er ansvarlig for drap på flere hundre tusen nordmenn.

— Angrepene 22. juli var preventive angrep til forsvar for Norges urbefolkning og vår kultur. Jeg krever derfor at jeg blir frifunnet for de aktuelle anklager, sier Breivik til slutt.

Retten er nå hevet.

— Dom vil falle 24. august, avslutter dommer Wenche E. Arntzen.