Anders Behring Breivik er dømt til 21 års forvaring. Han er dermed kjent som strafferettslig tilregnelig.

Det innebærer at Breivik blir sittende i forvaring på Ila med en minstetid på 10 år. Dommen er enstemmig.

Tingrettsdommer Wenche Arntzen leser nå opp dommen mot Breivik. Terroristen varslet under rettssaken at han ikke ville anke en tilregnelighetsdom.

— Det er en veldig interessant dom. Spørsmålet nå blir om hvorfor dommen er som den er: Har dommerne et annet syn på jussen enn aktoratet, eller vurderer de bevisene annerledes, sier Erling Johannes Husebø, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.

- Endringer uansett

— Hva betyr dommen for norsk rettsvesen fremover?

— Det spennende nå blir om dommen blir anket. Om den blir det, vil saken versere i lang tid fremover. Men overføringsverdien til andre saker er nok liten. Til det er saken for spesiell, sier Husabø.

Uansett hva som er dommernes begrunnelse, tror jussprofessoren at saken vil føre til endringer i spørsmålet om tilregnelighet.

— Vi er allerede godt i gang med en diskusjon om hvordan reglene for utilregnelighet er utformet. Det er en diskusjon mellom juss, medisin og moral. Jeg ser for meg at det kommer en offentlig utredning i forlengelse av saken, sier Husabø.

Breivik noterer

Breivik smilte da han kom inn i salen. Han gjorde sin sedvanlige hilsen etter at håndjernene ble låst opp. Hilsenen har han forklart er ment til meningsfeller.

Under opplesingen nå noterer Breivik. I ettermiddag, etter at opplesingen er ferdig, får han anledning til å komme med korte kommentarer.

Han må også svare på om han anker eller om han vil ha inntil 14 dagers betenkningstid.

Aktoratets påstand: Utilregnelig

I sin avslutning la påtalemyndigheten ned påstand om at Breivik måtte dømmes som utilregnelig.

Arntzen leser nå opp bakgrunnen og premissene for dommen fra Oslo tingrett. Dommen er på til sammen 90 sider. Det er satt av seks timer til opplesing av dommen, inkludert pauser.

Den første delen er viet faktainformasjon om Breiviks bakgrunn, der Arntzen leser opp hva de fem dommerne skriver om Breiviks barndom, hans angivelige Knights Templar-nettverk, hans spillverden og skrivingen av kompendiet sitt - «2083».

Dommerne: Har meningsfeller

Arntzen sier at de fem dommerne legger til grunn at Breivik er en del av en antimuslimsk, ekstrem politisk retning, definert som Eurabia-retningen.

— Retten mener Breiviks ekstreme syn deles av andre. Karikaturstriden i Danmark og andre hendelser de siste år har gitt næring til slik ekstremisme, slår Arntzen fast.

— Selv om de færreste meningsfellene hans mener at islamisering skal bekjempes med terrorisme. Det er blitt forklart inngående om dette i hovedforhandlingen, legger tingrettsdommeren til.

Et ja og et nei

Hovedspørsmålet i dommen mot Anders Behring Breivik har vært dette: Var han psykotisk da han utførte handlingene?

  • Ja, mener de sakkyndige rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby.
  • Nei, mener de to andre sakkyndige rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Gjennom flere uker i rettssaken var Breiviks psykiske tilstand hovedtema. Mens Den rettsmedisinske kommisjon har støttet de to første sakkyndige, har andre psykologer og psykiatere hatt samme konklusjon som de to siste.
TAR NOTATER: Breivik tar notater mens tingrettsdommer Wenche Arntzen leser opp dommen mot han. Opplesingen vil ta seks timer.
Håvard Bjelland
TETTPAKKET RETTSAL: AUF-leder Eskil Pedersen, Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen og Åsmund Aukrust, nestlede ri AUF, følger opplesingen av dommen mot Breivik.
SCANPIX
KØ: Hundrevis av journalister, etterlatte og overlevende følger domsopplesingen mot Breivik. Slik så det ut utenfor Oslo tinghus fredag morgen.
SCANPIX