Tingrettsdommer Wenche Arntzen måtte avbryte og stanse Breivik i det han prøvde å snakke til sine meningsfeller. Terroristen fikk ordet etter at dommen ble ferdig opplest rundt klokken 17.25.

Da presenterte Arntzen han overfor tre valg: Godta dommen, anke, eller ta betenkningstid. Dette nektet Breivik å ta stilling til.

— Jeg kommer ikke til å anke, men jeg kan ikke si at jeg godtar dommen. På den måten vil jeg legitimere Oslo tingrett, hvilket jeg ikke gjør. Retten har fått sin legitimitet fra det multikulturalistiske stortingsflertallet. Derfor er ikke dommen legitim i mine øyne, sa Breivik.

Ville snakke til meningsfellene

Massemorderen forsøkte å formidle en slags beklagelse til det han omtalte som militante nasjonalister i Norge og Europa. Da brøt Arntzen inn.

— Breivik, dette er ikke tiden for å adressere andre utenfor denne salen. Det er meg du skal snakke til, sa en streng tingrettsdommer.

— Nå må du ta et valg, la hun til.

— Jeg anker ikke, og jeg tar ikke betenkningstid, svarte Breivik.

Aktoratet skal tenke

Arntzen ba advokat Geir Lippestad konfererer med sin klient. Med mikrofonene avslått, hadde de to en kjapp ordveksling.

— Da protokollerer jeg at du tar betenkningstid, sa dommeren til slutt.

Aktor Svein Holden erklærte at påtalemakten tar betenkningstid.

Dernest, rundt klokken 17.30, hevet Wenche Arntzen retten for siste gang i det historiske rettsoppgjøret mot Anders Behring Breivik.