Etter en dag i avhør på politihuset i Oslo, fikk den terrorsiktede lese dagens VG, Dagbladet og Aftenposten. Det var lite terrorstoff i avisene tirsdag, men Breivik leste med interesse Dagbladets sak om hans kredittkortbruk, sier medforsvarer Vibeke Hein Bæra.

Litt rart

— Han er jo forberedt på å lese om seg selv. Men han synes jo, som alle andre, at det er litt rart å se seg selv på trykk og se hva slags bilde som er der. Men det var ingen overraskelser for ham i den artikkelen, sier hun til NTB.

Med seg tilbake til cella på Ila fikk Anders Behring Breivik med seg utklipp fra den første uka etter 22. juli, samt enkelte medieoppslag fra tiden etter. Forsvarerne har også forberedt en digital samling av utvalgte radio- og tv-sendinger.

Kommentatorartikler

Breivik har overfor forsvarerne uttrykt ønske om kommentatorstoff framfor rene nyhetssaker - og nevnt navn som Anders Giæver i VG og Harald Stanghelle i Aftenposten. Saker og kommentarer fra internasjonale medier som New York Times og CNN, sto også på ønskelista.

— Han er opptatt av hvordan politiske kommentatorer kommenterer hendelsene, manifestet hans og den politiske verden ellers, sier Vibeke Hein Bæra.