— Med de aller fleste som arbeider innen utdanning bak oss vil vi bli en slagkraftig organisasjon. Vi får en større bredde med medlemmer fra barnehager til høgskoler og universitetet, sier Nina Bauge, leder i Norsk Lærerlag Bergen, til bt.no

350 delegater fra Norsk Lærerlag og Lærerforbundet kom i dag sammen til stiftelseskongress i Oslo. Alt nå er det klart at Utdanningsforbundet blir navnet på den nye organisasjonen.

Til valget, som foregår i morgen, er Helga Hjetland foreslått som leder og Anders Folkestad som nestleder.

— Mer enn før er det nødvendig å samle kreftene for å møte utfordringene i tiden. Barnehage, skole og utdanning var satsingsområde nr. en i valgkampen. Med utdannings-Norge samlet i en organisasjon blir det verre å springe fra løftene, sa Anders Folkestad i sin tale. Han ønsker dialog med styresmaktene, samme hva slags regjering vi får.