Det sier tidligere undervisningsminister fra Høyre, Kristin Clemet, i en kommentar til Jens Stoltenbergs nyttårstale. Der varslet statsministeren at han i løpet av 2008 vil møte foreldre og skolefolk til samtaler om kvaliteten i skolen.

– Politikkens jernlov gjør det vanskelig å rose sine forgjengere, og siden det er nyttår skal jeg være storsinnet og si bedre seint enn aldri, men litt freidig er det likevel av statsministeren, mener Clemet.

Hun legger derimot stor vekt på at den gamle konflikten mellom SV og Høyre om innholdet i skolen nå synes å være nesten helt borte.

SV mot høyre

– Den nye utdanningsministeren, Bård Vegar Solhjell (SV), har flyttet SVs skolepolitikk over mot Høyre samtidig som han forsøker å avpolitisere hele spørsmålet.

– Også det er for så vidt greit, fordi saken er så alvorlig. Ikke for Jens Stoltenberg og meg for vi kan både lese og regne. Det er de mange tusen elevene som forlater norsk skole uten å kunne lese, skrive og regne dette handler om. For dem er det en tragedie som vi må gjøre noe med, sier Kristin Clemet.

SVs skolepolitiske talsmann, Rolf Reikvam, er også positiv til utspillet fra Stoltenberg. Han oppfattet talen som et signal om at satsingen på skole og utdanning skal bli enda tydeligere enn før.

Bredt kunnskapsbegrep

Reikvam mener diskusjonen lenge har handlet om innholdet i kunnskapsbegrepet i skolen. Han ser imidlertid ingen motsetning mellom vektleggingen av elementære kunnskaper i regning og lesing og en satsing på estetiske og andre fag.

– Skolen er noe mer enn bare å kunne skrive og regne, og det er uhyre viktig å løfte de estetiske fag også, sier Reikvam.

Fremfor alt er han fornøyd med at utdanning ble det sentrale temaet i statsministerens nyttårstale. Det viser at regjeringen vil satse enda mer på denne sektoren enn tidligere, sier Reikvam

Etterlyser verdier

Også KrF-leder Dagfinn Høybråten er glad for at regjeringen nå varsler en grundig gjennomgang av skolepolitikken.

– KrF er enig i at det må satses på utdanning av lærere. Heller enn flere skoletimer bør det bli flere lærere i skolen, sier Høybråten.

KrF-lederen mener imidlertid at Stoltenberg fokuserte ensidig på skolens kunnskapsformidling.

– Men skolen har også en viktig rolle i formidlingen av verdier og holdninger. Dette sa statsministeren ikke noe om. Dessverre svekker regjeringen verdiformidlingen i skolen ved å tone ned formidlingen av den kristne og humanistiske kulturarven i KRL-faget og den kristne formålsparagrafen, sier Høybråten.

EN TRAGEDIE: Tusener av elever forlater norsk skole uten å kunne lese, skrive og retne. For dem er dette en tragedie vi må gjøre noe med, sier Kristin Clemet.