Det sier administrerende direktør Erlend Prytz i NORBOAT, Norges Båtbransjeforbund til NTB.

Spørsmålet er aktualisert etter den tragiske ulykken i Drøbaksundet sist helg, da en motorsterk, flatbunnet gummibåt tørnet inn i et skjær, med fatale konsekvenser. Tre døde etter sammenstøtet, som sendte båten 30 meter innover grunnen. De øvrige fem ble skadet, tre av dem til dels meget alvorlig.

Regjeringen arbeider med et lovforslag om obligatorisk sertifikat for å føre småbåter. Justisdepartementet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, skal gjennomføre nyordningen, som trolig trer i kraft allerede neste år.

I dag kan alle over 16 år føre fartøyer helt opp til 15 meter uten å ha noen form for opplæring eller erfaring