Selv om 1999 var et rekordår med 42 branner og branntilløp var det nesten dobbelt så mange brannulykker på norske plattformer i fjor, viser nye tall fra Oljedirektoratet (OD).

Også antallet alvorlige skader for offshoreansatte har steget kraftig det siste året. Det samme har olje— og gasslekkasjer på sokkelen, viser ODs tall.

–Aktivitetsnivået er ikke er det samme fra år til år. Det foregikk mye mer på sokkelen i fjor med nye installasjoner, ombygginger, vedlikehold. Derfor er ikke tallene sammenlignbare, sier ressursdirektør Rolf Wiborg i Oljedirektoratet til dn.no.

Likevel er Oljedirektoratet bekymret over tallene.

–Ja, vi er bekymret. Vi har et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel, men vi kan ikke akseptere at det slakkes på kravene. Derfor må vi ta skikkelig tak i dette, sier Wiborg.

NTB