— Under fylling av diesel på en heisekran, rant diesel ned på en glovarm eksosventil. Dermed tok det fyr. Brannen ble slokket i løpet av få minutter, opplyser vakthavende redningsleder Sølve Tanke Hovden ved Hovedredningssentralen i Sola til bt.no.