Det var bladet Fiskaren som skapte røre: «Blir Jan Petersen statsminister, skal Fiskeridirektoratet flyttes fra Bergen til Bodø eller Lofoten og Vesterålen. Det slår partiet fast i valgprogrammet sitt,» het det i en stort oppslått artikkel.— Hils folk i direktoratet og fortell dem at de kan sove trygt om natten! sier Svein Ludvigsen til Bergens Tidende. Han er stortingsrepresentant fra Troms og benekter på det mest bestemte at Høyre går med planer om å flytte Fiskeridirektoratet fra Bergen.Høyres førstekandidat i Hordaland, Oddvard Nilsen, som har vært en krumtapp i programarbeidet for kommende stortingsperiode, er også forundret. - Meldingen i Fiskaren er fullstendig uten rot i virkeligheten, sier han og setter straks flere sekretærer i arbeid for å trenge til bunns i mysteriet.Noen timer senere er Nilsen igjen på tråden til BT:- Nå har vi oppsporet synderen. Det viser seg å være vår andrekandidat på høyrelisten i Nordland, Søren Fredrik Voie, som har uttalt seg på en slik måte at Fiskaren har skrevet dette.Men partiet er ikke i nærheten av slike tanker. Vi har ikke programfestet noen som helst planer om å flytte på statsinstitusjoner, understreker han.