Hele Søndre gate 24 brant ned til grunnen natt til lørdag. To hoteller og en fotobutikk ble rammet.

Gårdeieren Realinvest anslår prisen for gjenoppbygging av et tilsvarende bygg til 20 millioner kroner. Thon-gruppen som eier Thon Hotell Gildevangen frykter at skadene på dette hotellet vil koste inntil 10 millioner. I fotobutikken FotoVideo AS anslår innehaver Reidar Sneisen at skadene beløper seg til rundt 5 millioner kroner.

I Chesterfield Hotel fikk resepsjonen og 43 rom skader som følge av brannen i naborommet. Daglig leder Tore Woje anslår at det vil koste rundt 2,5 millioner å reparere disse. I tillegg regner hotellet med å måtte holde stengt fram til september, og taper dermed omsetning i hele sommer, skriver Adresseavisen.

Også i et solstudio, der man antar at brannen startet, er det skader for et par millioner kroner.