BTY krever at ordet «bør» erstattes med «skal» i brannforskriftene, særlig når det gjelder lokale bemanningsplaner.

— Det er skremmende at det ikke lenger er lover og forskrifter som bestemmer hvilken brannberedskap kommunene skal ha, men den enkelte kommunes økonomi. Liv kan gå tapt, sier branntjenestemennenes leder Hans Henrik Bakke.

Han oppfordrer brannvesenet rundt i landet til å «rope ut og si ifra» hvordan det står til med beredskapen før det er for sent. Sikkerheten må gå foran alt.

(NTB)