-Vi er usikre på om det blir mye regn. Og når det ikke kommer store mengder nedbør, tørker væten fort opp med den temperaturen vi har for tiden. Dessuten våkner jo vegetasjonen nå, og trekker hva den kan av fuktighet i jorden, sier regionleder Ole Nielsen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Derfor vil værmeldingene for Sør— og Midt-Norge inntil videre bli dominert av varsel om stor lokal skogbrannfare i de kystnære strøkene fra sør i landet til og med trøndelagsfylkene, sier Nielsen.

Lite grønt

I de kystnære områdene er det kommet lite nedbør den senere tid. Snøen har smeltet, men det er lite grønt å se på bakken og i trærne. Derfor er det tørt i skogbunnen og mye vissent gress og løv fra i fjor, sier Nielsen.

Han avviser med en smule munterhet at hele den sørøstlige landsdelen kan betraktes som en tikkende brannbombe.

-Nei da. Du skal ikke lenger ut fra Oslo enn til Nordmarka hvor du generelt finner en halv meter snø. Og kommer du til litt høyereliggende strøk, er det fortsatt snø. Men det er klart at der hvor snøen har tørket vekk, er det knusktørt. Og skal kommende nedbør ha noen betydning for skogbrannfaren, må det store mengder væte til, sier regionleder Ole Nielsen.

Forbudt

Fra 15.april til 15. september gjelder et generelt forbund mot å tenne opp ild i skog og mark. Det inkluderer også bråtebrenning - den tradisjonelle etter-påske-evenement i hager rundt om i landet. Bråtebrenning omfatter brenning av løv, kvist og annet hageavfall som avgir røyk.

-Har man behov for å tenne opp bål, skal det alltid - jeg gjentar alltid - sendes søknad om dette til det lokale brannvesen. Dette har to formål: Brannvesenet skal vurdere alle faglige konsekvenser ved en slik brenning, og man skal kunne identifisere røyk som stiger opp. Så det ligger ingen automatikk i at man får ja på en søknad, sier senioringeniør Even Skredsvig i Direktoratet for brann- og elsikkerhet til NTB.

Han vil ikke uttale seg om årsaken til de mange skog- og lyngbrannene som vi har hatt på Vestlandet i påsken.

-Men jeg tror at de fleste av dem oppstår som følge av menneskelig handling. Brann oppstår ikke av seg selv, sier Skredsvig.

(NTB)