– De som er berget ut og har vært i fare i en slik brann bør som en hovedregel få krisebehandling, sier psykiater Michael Setsaas til Adresseavisen.

Han peker på at en slik oppfølging som oftest vil kreve relativt få samtaler.

Flere av brannofrene avisen har snakket med, etterlyser et slikt tilbud. Blant annet har en 81 år gammel kvinne som var på besøk hos datteren hatt behov for oppfølging, men uten å få det.

Andre forteller at de ble avkrevd penger da de på politiets oppfordring oppsøkte Radisson SAS Royal Garden Hotel for å få tak over hodet. Problemet var at penger, bakkort og id lå igjen i leiligheten som ble forlatt i hui og hast.

Kommunaldirektør Tor Åm tar kritikken:

– Her har det skjedd en glipp, sånn skal det ikke være, sier han.