Brannen i den sammenraste boligblokken i Ålesund har spredd seg oppover i etasjene. Dette øker faren for både kollaps og eksplosjoner.

– Spredningen gjør redningsarbeidet vanskeligere, både fordi varmeutviklingen svekker bygningskonstruksjonen, og fordi det øker faren for eksplosjoner, sier innsatsleder Kjell Kvenseth.

Mellom 500 og 1.000 personer er evakuert fra området rundt boligblokken.

ODD MEHUS