Vinden løyet noe torsdag kveld, men brannvesenet har fremdeles ikke kontroll med skogbrannen i Froland i Aust-Agder. Rundt 20.000 mål skog er svidd av, og flere grender er evakuert.

— Vi regner med å holde brannen i sjakk ved manuell slokking gjennom natten. Vinden har stilnet noe av mot kvelden, men en offensiv slokking er helt avhengig av at vi har helikoptre og disse kan ikke operere i mørket, sa brannsjef Jan Kongsvik i Østre Agder brannvesen torsdag kveld.

Han kunne ikke utelukke at det vil skje en endring i situasjonen, men de rundt 100 mannskapene fra brannvesen, Sivilforsvaret og Heimevernet tar sikte på å holde status quo gjennom natten.

Brannvesenet har foreløpig ikke tatt noen beslutning om ytterligere evakuering, men kan ikke utelukke at flere i Lauvrak-området kan komme til å bli evakuert.

— En evakuering må gjøres i god tid før situasjonen blir kritisk, sier Kongsvik.

Størst siden krigen

Over 20.000 mål skog er svidd av. Dermed er brannen den største siden annen verdenskrig. Siden mandag er 49 mennesker evakuert fra Mykland, 18 mennesker fra Ytre Lauvrak og torsdag ble ytterligere seks personer evakuert fra grenda Belland.

— Det er skremmende når vinden er så kraftig. Flammene er veldig nærme, sier en av de evakuerte, Nils Belland.

Brannsjefen opplyser at de enkelte steder har gitt opp å kontrollere brannen. Flere steder vil det få brenne ut.

— Bebyggelsen er hovedprioritet nå. Vi har evakuert dem som er nærmest brannen, men det ligger ikke an til at vi vil evakuere andre områder. Da må brannen bevege seg over et stort område, sier brannsjefen.

Frustrerte innbyggere

Og mens brannmannskapene kjemper mot flammene, stiger frustrasjonen blant innbyggerne.

— Det er ikke mannskap nok her. Det burde vært flere helt fra starten, sier lokalkjente Sven Lauvrak.

Han har med uro fulgt utviklingen av brannen. Selv om ikke bebyggelse har gått tapt, er store mengder nyskog, som skulle brukes til hogst, gått opp i røyk.

— Jeg savner en klar ledelse. Hvis mannskap hadde passet på småbrannene, hadde ikke dette skjedd. Organiseringen av arbeidet er altfor dårlig, sier Lauvrak.

Brannsjefen sier de imidlertid gjør alt som kan gjøres.

— Mannskapene som er i sving gjør en fantastisk jobb. Mange er slitne etter å ha jobbet i flere dager med å få stoppet flammene. Men stemningen er fortsatt god, og vi har mulighet til å hente inn flere folk, sier Kongsvik.

Utstyr og ledelse

Noen utstyrsproblemer har det likevel vært. Rundt 1.000 meter med vannslanger er blitt skadet i brannen. Av de 25 vannpumpene mannskapet har hatt til rådighet, var torsdag kveld fire pumper sendt til reparasjon. På pressekonferansen torsdag kveld opplyste brannvesenet at de også hadde mindre kapasitet på helikoptrene enn de hadde ønsket.

— Vi fikk inn et femte helikopter torsdag ettermiddag, men da måtte helikopteret med størst kapasitet settes på bakken på grunn av vedlikehold. Derfor har vi faktisk mindre kapasitet nå enn tidligere i dag, sier Kongsvik.

Kriseberedskap

Kommunen har opprettet et krisesenter, og kommunehuset er behjelpelig døgnet rundt.

— Vi har et suverent kriseteam i kommunen. Alle er blitt tatt vare på. I tillegg har næringslivet i området virkelig stilt opp, sier ordfører Sigmund Pedersen.

Agder Energi bidrar blant annet med aggregater som gir strøm til arbeidet.