Det var under en oppvisningstur til New York 15. november i fjor at den ene av fartøyets to gassturbiner antente. Årsaken var en drivstofflekkasje.

— Maskinen var stanset da brannen oppstod, men turbinene var fortsatt varme etter turen, slik at drivstoffet antente. Mannskapet stengte maskinrommet, som er lufttett, og klarte å kvele brannen ved hjelp av CO2-anlegget, forteller informasjonssjef ved Haakonsvern, Gunnar Vetlejord.

Når motoren er slått av, skal normalt tilførselen av drivstoff stenges automatisk. En defekt ventil var årsaken til at dette ikke skjedde i New York. Overfor NRK betegnet skipssjef Rune Andersen brannårsaken som en teknisk svikt.

KNM «Skjold» er Sjøforsvarets store stolthet, en forsmak på fremtidens MTB-flåte. Som «Orkla» er hun en luftputekatamaran i plastkompositt, bygget av Umoe Mandal i 1997-98.

— «Skjold» er laget av en ny generasjon materiale, som inneholder mindre polyester og dermed er mindre brennbart, forteller markedssjef Peter Reed-Larsen i Umoe Mandal. Han avviser at det kan være noen sammenheng mellom de to brannene.

— «Orkla» har ikke gassturbiner, men stempelmotor.

— Men viften der brannen på «Orkla» trolig har startet, kan også gå varm? Og det tilføres smøreolje til akslingen?

— En temperaturmåler ved viftene skal slå alarm dersom en lekkasje av smøreolje fører til oppheting. Hvorvidt denne alarmen virket tirsdag, kan jeg ikke spekulere i, sier Reed-Larsen.