Det var under en oppvisningstur til New York 15. november i fjor at den ene av fartøyets to gassturbiner antente. Årsaken var en drivstofflekkasje.

— Maskinen var stanset da brannen oppstod, men turbinene var fortsatt varme etter turen, slik at drivstoffet antente. Mannskapet stengte maskinrommet, som er lufttett, og klarte å kvele brannen ved hjelp av CO2-anlegget, forteller informasjonssjef ved Haakonsvern, Gunnar Vetlejord.

Når motoren er slått av, skal normalt tilførselen av drivstoff stenges automatisk. En defekt ventil var årsaken til at dette ikke skjedde i New York. Overfor NRK betegnet skipssjef Rune Andersen brannårsaken som en teknisk svikt.

KNM «Skjold» er Sjøforsvarets store stolthet, en forsmak på fremtidens MTB-flåte. Som «Orkla» er hun en luftputekatamaran i plastkompositt, bygget av Umoe Mandal i 1997-98. Både produsenten Umoe Mandal og Sjøforsvaret avviser kategorisk at det kan finnes en sammenheng mellom brannene.

— Brannen i «Skjold» var noe helt annet. «Orkla» har ikke gassturbiner, men stempelmotor, sier markedssjef Peter Reed-Larsen i Umoe Mandal.

— Generalinspektøren for sjøforsvaret, admiral Kjell-Birger Olsen, var i går opptatt av å understreke at brannen på «Orkla» ikke får konsekvenser for MTB-prosjektet.

— Vi frykter ikke for prosjektet. Det ville ikke være logisk, hevdet Olsen. Han medga likevel at plastmaterialet som brukes er mer brennbart enn både stål og tre.

Dette er et anerkjent materiale som brukes av mange andre europeiske mariner. Det har mange fordeler, selv om vi er klar over at det er en brannteknisk bit som vi må ta hensyn til, sier admiralen.