– Vi fikk melding klokken 18.03 om brann i en generator på installasjonen og kalte ut Sea King-helikopter fra Sola, sier redningsleder Ola Vaage ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Klokken 18.20 fikk Hovedredningssentralen beskjed om at situasjonen var delvis under kontroll, og helikopteret ble kansellert.

Ifølge StatoilHydro har det vært en planlagt produksjonsstans på Troll C i noen uker på grunn av vedlikehold og modifikasjoner.

Oppdaget flamme

– Under oppstarten av produksjonen ble det oppdageren liten flamme i isolasjonen i et varmegjenvinningssystem, sier pressekontakt Gisle Johanson i StatoilHydro.

Flammen ble oppdaget av dem som arbeidet ved varmegjennvinningssystemet.

– De varslet og produksjonen ble stengt ned umiddelbart. Flammen slukket av seg selv og de rutiner vi har for full nedstengning og generell alarm ble fulgt, sier Johanson.

Alle som ikke hadde beredskapsoppgaver ble samlet i livbåter på plattformen og telt.

Ingen evakuert

– Det er en standardrutine, som gjør det raskt og enkelt å iverksette videre evakuering hvis det er nødvendig, sier Johanson.

Ingen ble imidlertid evakuert ved alarmen torsdag.

– De ansatte kunne gå tilbake til jobb eller hvile i løpet av en halvtime, sier Johanson.

Helge Hansen
StatoilHydro