Ved midnatt meldte Statoil beredskapssenter at det var brann i en turbin om bord på plattformen som har 129 personer om bord.

Disse mønstret i livbåtene, mens Hovedredningssentralen og Petroleumstilsynet ble varslet, skriver aftenbladet.no.

Etter 20 minutter ble det meldt at brannen om bord var slukket og situasjon under kontroll.

I løpet av søndag morgen eller formiddag avklarer politiet og Petroleumstilsynet om og når de skal reise til Snorre B.

Snorrefeltet ligger ved Tampen-området, det vil 175 km vest av Florø og cirka 150 km vest av Sognefjorden. Feltet består av plattformene Snorre A og Snorre B, og har produsert olje og gass siden august 1992.

Snorre B ble satt i produksjon i juni 2001. Det er en halvt nedsenkbar bore-, bolig— og produksjonsplattform, som ligger rundt syv kilometer nord for A-plattformen.

Olje fra Snorre B sendes gjennom en 45 kilometer lang rørledning til Statfjord B for lagring og utskiping. En del av gassen injiseres i reservoaret, resten transporteres i rørledning via Snorre A til Statpipe-systemet.