– Ingen av de 118 mannskapene om bord er evakuert, men de som ikke deltar i brannslokkingen er gått i livbåtene, sier redningsleder Eirik Valle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Åsgard B-plattformen er en flytende plattform som produserer gass, og Åsgard-feltet ligger omtrent 200 kilometer fra kysten av Trøndelag.

Det er rutine ved brann at mannskapet som ikke er opptatt med slokkingsarbeidet, går i livbåtene. Dette kalles mønstring, ifølge Valle.

Brannen startet i eksossystemet til en generator på plattformdekket.

Redningssentralen har sendt et Sea King redningshelikopter fra Ørlandet til Draugen, som ligger 54 nautiske mil fra Åsgård.

– Sea King-helikopteret har mellomlandet på Draugen. Det er helikopterkapasitet på Åsgard. Redningshelikopteret er derfor foreløpig ikke sendt helt ut til Åsgård, sier redningsleder Eirik Valle til NTB.