Det er ikke opplyst om det var russ eller andre ungdommer som ble innbrakt. For en av dem er det mistanke om promillekjøring. Politiet måtte gripe inn da det ble meldt om bråk og slåssing i tilknytning til russearrangementet. Det meldes ellers om en rolig natt til 16.mai både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Politiet tror det våte og kalde værer på Vestlandet har en gunstig effekt på den mest utagerende festingen i disse mai-dagene.