Braathens gjør flere i tillegg flere justeringer i ruteprogrammet kommende vinter som følge av den forverrede økonomiske situasjonen for selskapet.

I tillegg til de ni rutene som er lagt ned det siste halvannet året, legges den daglige ruten Oslo-Milano ned fra 28. oktober.

På innenriksrutene i Norge vil kapasiteten nedjusteres i desember og januar i de perioder der trafikken er på det laveste.

Justeringene i programmet frigjør flykapasitet tilsvarende to fly.