Omsetningen i første kvartal ble på 1.639 millioner kroner mot 1.584 millioner kroner i første kvartal 2000.

Brutto driftsresultat ble på 65 millioner kroner sammenlignet med 49 millioner kroner i samme periode i fjor. Fjorårsresultat inneholdt salgsgevinster på til sammen 195 millioner kroner.

— Braathens har i 1. kvartal blitt ytterligere svekket finansielt, og vi har ikke det nødvendige fundamentet til å fortsette som nå. Det er fortsatt betydelig overkapasitet på det norske innenriksnettet. Vi er derfor fornøyd med at vi blir en del av SAS-konsernet, sier administrerende direktør Arne A. Jensen.

NTB