Mens mange aktører i vintersportnæringen i lavereliggende strøk frykter en fremtid på bar bakke, kan kraftselskapene se frem til mer vann i magasinene.

— Klimaendringene vil være gunstig for vannkraftproduksjonen i Norge og Norden. Jevnere fordeling av tilsig til vannkraftmagasinene gjennom året og en økning i totalt årlig tilsig vil gi høyere produksjon, fastslår NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Konklusjonen er basert på foreløpige rapporter om den globale klimaendringens effekt på Norges vannressurser.

Resultatene viser at nedbøren i vinterhalvåret vil øke over det meste av landet. Ettersom temperaturen også øker vil resultatet likevel bli mindre snø. Det betyr at snøsesongens varighet blir kortere. Skianlegg i kystnære strøk på Vestlandet er særlig utsatt.

— Det er ikke fare for at nordmenn må slutte å gå på ski, men det kan være noen av oss må reise lenger for å finne snøen, skriver NVE.

Direktoratet påpeker at vårflommene som skyldes snøsmelting trolig vil komme tidligere og få mindre omfang når snømengdene blir mindre og snøen smelter tidligere. På den annen side vil nedbør som regn i vinterhalvåret gi flommer i elver som i dag stort sett har liten vannføring om vinteren. I sum vil klimaendringene være bra for vannkraftproduksjonen, konkluderer NVE. Om det også blir bra for strømkundene, gjenstår å se.