Det er klart etter fredagens ekstraordinære styremøte i Helse Stavanger.

Skuffet

— Jeg er skuffet over Brustads avgjørelse i denne saken, men kan ikke gjøre noe annet enn å ta det til etterretning, sier Kvaløy.

— Det har vært en lang prosess, og jeg har hele tiden kjempet mot den løsningen som nå er valgt. Men når det først er gjort et gyldig vedtak, må vi forholde oss til det. Vi anser kampen for sluttført, men vi vil holde oss grundig informert om hvordan dette kommer til å fungere i praksis. Vi skal gjøre vårt for at tilbudet skal bli best mulig. Trygghet for pasientene våre er det viktigste for oss, og mye vil avhenge av hvordan Helse Bergen leverer i denne situasjonen, sier Kvaløy.

— Venter dere aksjoner blant ansatte?

— Nei, det gjør vi ikke. Hele styret, inkludert representantene for de ansatte, valgte å ta statsrådens vedtak til følge, sier Kvaløy.

Press

Arild Kvaløy var i forkant av styremøtet under sterkt press om å trekke seg i protest mot helseminister Sylvia Brustads beslutning om å samle nevrokirurgien i Bergen. Aksjonister i Rogaland mente han hadde gått høyt på banen og bundet seg etter uttalelser han kom med i juni om at han ville trekke seg om utfallet av hjernestriden ble at Stavanger ble fratatt muligheten til å utføre hjerneoperasjoner.

Mistillit

Men folkene i Stavangeraksjonen, som i årevis har stått hardt på for å hindre at nevrokirurgien blir overført til Haukeland, sir seg ikke. Aksjonens leder, Einar Knudsen, sier at han er svært skuffet over utfallet av styremøtet, og uttrykker klar mistillit til styrelederen.

— Kvaløy har åpenbart vært mer opptatt av å beholde sin egen jobb som styreleder enn av distriktets beste. Vi kommer til å følge nøye med på hva som skjer videre. Vi tror nemlig ikke Haukeland klarer å levere et tilbud som er godt nok for befolkningen i Rogaland, sier Knudsen.