Boutgiftene i Norge har økt med 81 prosent fra 1997 til 2007, ifølge levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Årsaken er til dels en sterk økning i boliggjelden, og en økning i utlånsrenten etter 2004, ifølge SSB.

For selveiere økte boutgiftene med over 90 prosent. Aller dyrest er det for barnefamilier og aleneboende, som har opplevd en fordobling i boutgiftene.

Les også: — Det stilles høye krav

Økte boutgifter gjør at flere får en mer anstrengt økonomi. Det merkes hos de kommunale gjeldsrådgiverne.

— Det er ingen tvil om at det er økning i antall personer som har økonomiske problemer. De økonomiske rådgiverne har merket en økt sakstilgang over tid, og denne pågangen ser ut til å holde frem, sier Øystein Jacobsen, rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland.

Økt pågang hos rådgiverne

Så langt i år har 110 personer henvendt seg til gjeldsrådgivertjenesten i Bergen rådhus.

— Vi ser at gjeldsnivået er betydelig høyere enn før. Kombinasjonen av økte boutgifter og forbruksgjeld er vanskelig å håndtere, sier økonomisk rådgiver Borghild Lieng.

I tillegg blir det gitt rådgivning ved ti sosialkontor i kommunen. Bare i Årstad har man behandlet nær 100 saker så langt i år, mot 40 på samme tid i fjor.

— Husleien fyker til værs for folk som sitter med borettslagsleiligheter, men de får ikke solgt, sier økonomisk rådgiver Hallvard Øren.

Lieng har et klart råd til dem som sliter med økonomiske problemer.

— Grip tak i det, og ta kontakt med oss, heller før enn siden. Vi gir hjelp til å få oversikt over gjeld, og prøver å forhandle frem betalingsavtaler mellom den som skylder penger og kreditorene, sier Lieng.

Dyrere, men samme standard

Mens det har vært dramatiske endringer i boligøkonomien til folk flest, er det bare registrert beskjedne endringer i boligstørrelse og standard.

Nytt er det at flere yngre, enslige er blitt boligeiere. Unge boligeiere økte fra 31 til 41 prosent i perioden.

Fremdeles er det dem i etableringsfasen som har de høyeste boutgiftene. I fjor var boutgiftene for en småbarnsfamilie om lag 110.000 kroner.

— Hvorfor stiger utgiftene?

— Den kraftige økningen i boligprisene de siste ti årene er hovedårsaken. De som har lån merker virkelig rentestigningen nå. I tillegg ser man at matvareprisene øker, og det er bare et tidsspørsmål før strømprisene gjør det samme, sier seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Gisle Høyland.

Økt fokus på sparing

Høyland merker at folk er blitt mer opptatt av sparing.

— Fokuset har flyttet seg fra forbruk til sparing. Vi merker at folk er mer bevisste på å redusere utgiftene. Flere etterspør renten på lånet, og sjekker om de kan få en lavere.

— Hva kan man gjøre for å redusere boutgiftene?

— Så lenge renten har vært lav, har ikke folk vært så aktive på å måle ens egen bank opp mot konkurrentene. I dag er det store forskjeller på bankene sine utlånsbetingelser. Gå inn på nettbanken og sjekk renten din, råder Høyland.

Har du fått økte utgifter? Legg inn dine kommentarer under!