Likevel opptrådte «Bourbon Dolphin» som hovedfartøy da skipet kantret 12. april, kom det fram under sjøforklaringen i Ålesund onsdag.

Sjøfartsinspektøren ville vite hvorfor «Bourbon Dolphin» hadde gått over i rollen som hovedfartøy. Dette kunne kaptein Frank Reiersen (36) fra Troms ikke svare på. Han var kaptein på det andre skiftet og var ikke om bord da denne beslutningen ble tatt. Han var heller ikke om bord under ulykken.

Kapteinen sa at «Bourbon Dolphin» etter hans mening var vel egnet for den typen operasjon som fartøyet utførte utenfor Shetland. Charterselskapets tvil var kun knyttet til slepekraften.

På større dyp

Det var under en gjennomgang av fartøyet i Aberdeen i forkant av riggoppdraget at det ble besluttet at «Bourbon Dolphin» kun skulle være assistentfartøy. Også kapteinen på det andre skiftet, som ble utsatt for ulykken, var informert om dette, ifølge Reiersen.

Reiersen sa at det ikke har oppstått spesielle unormale ting under ankeroperasjonene før ulykken 12. april. Reiersen sa at han har vært med på ankerhåndteringsoperasjoner på større dyp enn dette, helt ned til 1.700 meter utenfor Vest-Afrika.

– Det eneste jeg reagerer på i forbindelse med operasjonen som gikk galt, er at «Bourbon Dolphin» opererte alene. Fartøyet skulle aldri ha operert med slike store krefter på egen hånd. «Highland Valour» var riktignok til stede, men mislyktes med å ta ankerkjettingen. Da burde assistanse vært tilkalt fra andre, sa Reiersen.

Det svakeste ledd

Sjøfartsinspektørene stilte flere spørsmål rundt forhold som værforhold i kombinasjon med havdybde og kjettinglengde under «Bourbon Dolphin»s operasjoner. Reiersen sa at det ikke var satt noen spesielle regler for dette. Det var hele tiden opp til kapteinen å avgjøre.

– Om en operasjon skal fortsette i kritiske situasjoner, er det hele tiden det svakeste ledd i operasjonen som avgjør, sa kapteinen.

Kapteinen sa at han var kjent med et følgebrev til fartøyets stabilitetsgodkjenning. Forut for operasjonen ved Shetland ble det foretatt en stabilitetsberegning om bord.