Tråleren ble oppbrakt for overfiske og eskortert til havn i Vadsø sist søndag, meldte det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti torsdag. «Persevs-3» var da tilbake i den nordrussiske havnebyen, het det i meldingen.

Tråleren ble bøtelagt, men det nordrussiske fiskeriforbundets leder Gennadij Stepakhno vil ikke si hvor stor boten er. – Fartøyet fikk gå fra Vadsø etter at eieren garanterte for at boten ville bli betalt, meldte RIA Novosti.

Stepakhno sier imidlertid at rederiet som eier tråleren vil bringe saken inn for domstolene. Rederen mener nemlig at alle påstander om at fartøyet drev ulovlig fiske er feilaktige og dermed umulig kan la seg bevise.

Trålerens kaptein skal ha sagt at nordmennene snakket om en bot på 3 millioner kroner. Den russiske tjenestemannen Vadim Solokov sier til RIA Novosti at Norge tydeligvis forsøker å legge press på Russland foran tosidige fiskeriforhandlinger i oktober.