Klokken 18.30 var den finanspolitiske tautrekkingen over. Søndag klokken 13 skal komiteen være ferdig med sin innstilling — deretter vil det bare bli tekniske justeringer av budsjettet, ingen politiske.

Leder i finanskomiteen, Fremskrittspartiets Siv Jensen, var like steil etter møtet lørdag kveld.

— Vi kom på ingen måte nærmere noen avtale med regjeringen. Avstanden mellom våre standpunkter er like stor, sa hun til NTB.

Innstillingen fra komiteen skal behandles i Stortinget 27. og 28. november.

Påplussinger

Sent fredag kveld presenterte de tre regjeringspartiene en liste med påplussinger på nærmere 600 millioner i forhold til det opprinnelige tilleggsbudsjettet. Inndekningen skal først og fremst skje ved å trekke ut mer i utbytte fra statsforetak som Posten, Veivesenet, Statkraft og Sjøkartverket.

Men flertallet var misfornøyd med regnestykket da komiteen møttes første gang klokken 13 lørdag. De krevde en skriftlig oppstilling over inndekningen, og ikke bare en muntlig redegjørelse. Dette skaffet så Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, til veie.

Komiteen tok deretter en tre timers pause, slik at opposisjonspartiene kunne gjøre seg opp en mening om de siste endringene, og ikke minst hvordan inndekningen skulle skje.

Men møtet etter pausen var altså fånyttes – enige ble de ikke.

Frp like misfornøyd

Siv Jensen (Frp) utelukker at Frp vil slutte seg til regjeringens budsjettinnstilling.

— Dette er jo snarere å justere seg tilbake til Stoltenberg-regjeringens budsjett. Hva har da vitsen vært med et regjeringsskifte, spør hun.

Og Arbeiderpartiets Hill-Marta Solberg smilte da også mer enn de øvrige da finanskomiteen gikk hver til sitt lørdag ettermiddag.

Jensen har liten sans for inndekning gjennom økt utbytte fra statsselskapene.

— Dette er harry-penger, ingen reell inndekning. Her justerer man altså ved å skvise ut mer penger fra selskaper som allerede er hardt presset fra før, sier hun.

Satser på Frp

Regjeringspartiene håper at de siste justeringene skal være tilstrekkelige til at Frp vil stemme subsidiært for budsjettet og at statsminister Kjell Magne Bondevik slipper å stille kabinettsspørsmål.

Jensen vil verken spekulere i subsidiær stemmegivning eller kabinettsspørsmål, ut over det å fastslå at det er et hav av forskjell mellom det regjeringen har lagt fram og Frps krav. Sanner vil heller ikke si noe om hva som kan skje under behandlingen i Stortinget, men legger til at regjeringen forsøker å komme Frp i møte.

- Ikke flertall

Finanspolitiker Tore Nordtun (Ap) tar det for gitt at det ikke blir noe flertall bak innstillingen, men han tror heller ikke at det blir noen regjeringskrise.

— De siste påplussingene er bare et agn til Fremskrittspartiet i håp om å sikre deres subsidiære tilslutning, sier han til NTB.

Trepartiregjeringens siste forslag til statsbudsjett har en påplussing på 567 millioner kroner. Av disse skal 310 millioner brukes til å bedre den sosiale profilen, inkludert gratis medisin på blå resept for eldre og uføre. El-avgiften settes ned med 2 øre, og dette skal koste 130 millioner. Refusjonsordningen for ferjeansatte er beregnet til vel 100 millioner, og i tillegg skal domstolene få 10 millioner ekstra for å korte ned på køene.

(NTB)