Forrige uke ble det klart at nye forskningsresultater viser at det er svært liten grunn til å bekymre seg for helseskadelige utslipp fra aminbasert CO2-fangst. Dette endrer ikke innstillingen til regjeringen.

Ikke kreftfremkallende

— Vi følger de planene som er satt i gang. Vi har satt i gang med et omfattende løp med testing av nye teknologier. Det er viktig å fortsette med det, sier Borten Moe til Stavanger Aftenblad.

I mars i år utsatte Statoil fullskala CO2-rensing på Mongstad i to år på grunn av bekymring for utslipp av stoffene nitraminer. Utslipp oppstår ved bruk av aminer for å fjerne CO2 fra røykgass.

— Taper klimakampen

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener at Borten Moe ikke har vilje til å framskynde renseprosjektet.

— Når ikke helsefaren lenger er til stede, er det ingen grunn til å ikke framskynde renseprosjektet. Da er det bare viljen det står på, og den er åpenbart ikke til stede, sier Elvestuen.

Bellona-leder Frederic Hauge frykter at Norge taper klimakampen.

— Dette er så ille som det kan få blitt. Det er i strid med hva Erik Solheim ga signaler til oss om. SV sa at hvis det viser seg at det ikke er kreftfare, så skal de prøve å få framskyndet dette. Dette gjør at Norge nå kommer helt i utakt med EUs satsing, sier Hauge til NTB.