Til tross for at år 2000 ble heller labert for investorene, tjente meklerne penger som aldri før. Årsaken er at meklerne tjener penger enten en aksjeeier kjøper i optimistisk lykkerus eller må selge i panikk. Prosentsatsen til mekleren er akkurat den samme, skriver Aftenposten.

Dessuten hentet norske bedrifter inn rekordmye frisk kapital i fjor, og da må de ha meklerhusenes hjelp til å finne fram til investorene.

I løpet av fjorårets ni første måneder tjente meklerhusene drøyt 6 milliarder kroner, viser tallene fra Kredittilsynet. I forhold til samme periode i 1999 er inntektsøkningen på hele 66 prosent.NTB