I fjor vedtok Stortinget at politikerne kan bruke deler av nettoavkastningen fra oljefondet. Det har vært et grunnelement i valgkampargumentasjonen til alle partier, men mest for Høyre og Frp.

Årsaken er at skatte— og avgiftslettelser må betales. Det kalles inndekning. Høyre har pekt på at avkastningen fra oljefondet skal betale en god del av lettelsene.

Forberedt på redusert frihet

De tre sonderingspartiene, KrF, V og H, er enige om skatte- og avgiftslettelser på rundt 31 milliarder kroner. Det nivået skal nås i løpet av fireårsperioden.

Men aksjeraset, både på grunn av sammenbruddet i dotcom-økonomien og terrorangrepet på World Trade Center, kaster nå lange skygger - også inn i de lukkede forhandlingsrommene på Stortinget.

— Skulle nedgangen i økonomien bli langvarig, vil det prege doseringen av skatte- og avgiftslettelsene. Men det er ingen grunn til å dramatisere situasjonen. Nasjonaløkonomien er bunnsolid, men vi må være forberedt på at handlefriheten kan bli noe begrenset, sier Einar Steensnæs (KrF). Han sitter i KrFs forhandlingsutvalg som i dag samles i Asker for å snekre sammen en regjeringsplattform.

Vil ikke utdype

Steensnæs ønsker ikke å utdype hvilke konkrete konsekvenser nedkjølingen av verdensøkonomien kan få.

Det var Aftenposten som i går meldte at 25 oljemilliarder er borte på grunn av børsraset. Verdien på oljefondets aksjer er redusert med rundt 35 milliarder kroner, mens fondets investeringer i statsobligasjoner har økt med rundt 10 milliarder kroner, ifølge avisen.

Det betyr en netto nedgang i verdien på 25 milliarder kroner. Hvis nedgangen fortsetter, eller stabiliserer seg på et lavt nivå, vil det ikke være mange oljefondkroner å fordele til skatte- og avgiftslettelser på neste års statsbudsjett.

Flere krukker

Nå er ikke avkastningen av oljefondet den eneste krukken de tre sannsynlige regjeringspartiene har tenkt å forsyne seg av. Et annet sentralt element er den generelle veksten i økonomien.

Tradisjonelt har veksten i økonomien i hovedsak gått med til å dekke veksten i trygdeutbetalingene. Men hvis partene i arbeidslivet kommer frem til en avtale som reduserer sykefraværet i arbeidslivet, kan det frigjøre milliarder. Riset bak speilet er at det nå faktisk er flertall i Stortinget for en ordning som Sandman-utvalget foreslo. Det vil i tilfelle si en egenandel på 20 prosent for arbeidstakerne de første 16 dagene ved sykdom, kombinert med lettelser i trygdeavgiften.

Det vil åpenbart også komme innsparinger på andre områder, uten at noen i går ønsket å konkretisere dette. Men særlig Høyre mener det er milliarder å hente gjennom effektivisering og rasjonalisering av offentlig sektor.