Bakgrunnen er dagens oppslag i Dagens Næringsliv, der det hevdes at både Kjell Inge Røkke, DnB og Sparebanken NOR sitter på vesentlig informasjon knyttet til finansieringen av Kjell Inge Røkkes bud på samtlige Aker RGI-aksjer. Dette er en type informasjon som — hvis den foreligger - skulle vært formidlet samtlige Aker RGI-aksjonærer.

— Oslo Børs undersøker om det foreligger ulik informasjon i markedet knyttet til verdsettelsen av selskapets aksjer, heter det i en børsmelding.

Informasjonssjef Bernt Bangstad ved Børsen bekrefter overfor NTB at det utelukkende er de svært alvorlige påstandene i Dagens Næringsliv som ligger bak.

Påstandene i Dagens Næringsliv (DN) går blant annet ut på at Røkke skal ha fåtthemmelige konkrete pristilbud på Aker Maritime og at forhandlingene om salg av AkerMaritime skal ha kommet svært langt. DN hevder videre at det er inngått en låneavtalemellom Røkke og DnB/Sparebanken NOR som forutsetter et salg av enten Aker Maritime eller fiskeridelen av Aker RGI.

Det er innført såkalt børspause for Aker RGI-aksjen. Det betyr at det ikke kan handles Aker RGI-aksjer over Børsens elektroniske handelssystem. Aksjen kan likevel omsettes via meglere.

NTB