– Det er fortsatt min film, endringene er gjort i mitt klippebord og vi er enige om resultatet som vises i TV 2, sier Borgen til NTB.

Han opplyser at filmen er blitt noen minutter kortere, «for å passe reklameformatet til TV 2», men at innholdet stort sett er det samme.

Filmen retter et kritisk søkelys mot Norges rolle i Irak-krigen, norsk våpenindustri og norske aktørers forhold til den omstridte Guantánamo-basen på Cuba.

NRK nektet

NRK nektet å vise filmen fordi de mente at viktig informasjon manglet, at framstillingen ikke var saklig og at det ikke var nødvendig bredde i kildegrunnlaget.

– Vi har gått gjennom filmen i flere omganger og klippet bort noe og lagt til noe annet. Vi har også bidratt med materiale fra TV 2s egne arkiver, blant annet et innslag der en amerikansk general takker Aker Kværner for godt utført arbeid på Guantánamo-basen, sier redaksjonssjef i TV 2, Odd Isungset, til NTB.

Han opplyser at noen av virkemidlene i filmen er dempet i forhold til den opprinnelige utgaven, blant annet er bildene av noen krigsofre tatt bort.

Men Borgen understreker at alle endringer er foretatt i samarbeid med ham, og at han fullt ut godkjenner resultatet.

Ville ikke stille opp

Flere av de norske aktørene som er omtalt i filmen fikk ifølge Borgen og Isungset en ny mulighet til å se filmen eller lese manus for å kunne gi tilsvar og anledning til å rette opp mulige feil før visningen.

– Men verken tidligere statsminister Bondevik, representanter fra Aker Kværner eller noen av de andre ville stille opp til intervju, sier Borgen.

Aker Kværner stilte med advokat og Kjell Magne Bondevik med sin rådgiver ved forhåndsvisningen siste uke. Aker Kværner mener at filmen ikke gir et korrekt bilde av selskapets virksomhet, men benyttet seg ikke av muligheten til å stille opp i intervju for å rette eventuelle faktiske feil.

– Det samme skjedde med Bondevik, sier Borgen.

Nå ønsker han at dokumentarfilmen kan skape en ny debatt om norsk våpenindustri, norske våpenregler og det etiske arbeidet i store norske bedrifter.

– Siktemålet er å reise en debatt om liv og død og internasjonale rettsbestemmelser. Men først får folk se filmen og dømme selv, sier Erling Borgen.