• 2010 blir utvilsomt et tøft år, fastslår generalsekretær i Norges Røde Kors, Børge Brende.

På telefon fra Genève, der Brende tilbringer julen sammen med familien, gir generalsekretæren uttrykk for ganske så stor pessimisme for det året vi går inn.

I 2010 må Røde Kors forholde seg til nasjonalstater som står i fare for å bryte sammen, finanskrisens konsekvenser for de fattige, naturkatastrofer og uløste militærkonflikter og kriger.

Land bryter sammen

— Vi ser at det er en god del nasjonalstater som er i ferd med å bryte sammen. Somalia er et land som vel alt har gjort det. Landet får ikke inn humanitær assistanse og vil trenge en ekstrem oppfølging for å møte de akutte, humanitære problemene, sier Brende.

Et annet land er Jemen, der sentralmyndighetene har store utfordringer med sjiamuslimene i nord. Brende trekker også fram «gjengangerne», fattige og konfliktfylte Sudan og Gazastripen.

For Norges Røde Kors vil både Afghanistan og Pakistan bli viktige satsingsområder.

— Vi vil blant annet arbeide for å etablere et regionalt kontor i Islamabad fordi vi ser at de humanitære utfordringene kommer til å bli så store, sier Brende.

Frykter naturkatastrofer

I tillegg til krig og væpnede konflikter understreker Brende at naturkatastrofer utvilsomt vil representere en voldsom utfordring fremover.

— Vi ser generelt en kraftig økning i naturkatastrofer. For 2009 vil kostnadene som følge av naturkatastrofer utgjøre nærmere 200 milliarder dollar. Til sammenligning ble det gitt 120 milliarder dollar i utviklingshjelp. Det sier noe om perspektivene her, sier Brende.

Han gir et eksempel på hva miljøkatastrofer kan gjøre med samfunn.

— I Nord-Kenya har 20 millioner nomader mistet alt kveget sitt på grunn av tørke. På grunn av klimaendringene kan disse menneskene ikke vende tilbake til kvegdrift, og vi må se på andre måter å løse deres situasjon på, som for eksempel jordbruk. Nomadene har selv nesten ikke sluppet ut noe CO2, men rammes altså svært hardt, sier Brende.

Klimaendringene påvirker også matvaresituasjonen - til det verre.

— Man regner med at rundt én milliard mennesker verden over legger seg sulte hver kveld. Det tallet tror jeg vil gå i gal retning framover som følge av tørke og uvær som vil ødelegge avlinger og livsgrunnlag, frykter Børge.

Tilbakeslag med finanskrisen

En annen utfordring er finanskrisen.

— Flere land i Asia hadde klart å få flere hundre millioner av sine innbyggere ut av fattigdommen på grunn av den økonomiske veksten. Finanskrisen ble et stort tilbakeslag for disse landene, og vi ser at mange mennesker faller tilbake til bunnløs fattigdom igjen. Og enda tror jeg ikke vi har sett virkningene av finanskrisen fullt ut, sier Brende.

Det er ikke lett å få trukket en positiv visjon ut av Brende denne kalde vinterdagen.

— Noe positivt? Tja, det måtte være muligheten for en klimaavtale til neste år. Jeg tror en klimaavtale er på plass om et par år, og det er positivt, sier generalsekretæren.

Går du inn i det nye året som optimist eller pessimist? Diskuter her.

Scanpix