Lagmannsretten forkastet tirsdag enstemmig statens anke. Dermed fastslår en norsk rettsinstans for andre gang at stripping skal være fritatt for moms, melder adressa.no.

Det var selskapet Den Blue Engel AS, som drev Diamond Go Go Bar i Oslo, som i mai i fjor krevde at stripping skulle være å anse som kunst – og dermed momsfritt.

– Retten fastslår at det ikke er grunnlag for å kreve merverdiavgift av inngangspenger på strippeshow, sier selskapets advokat Stein Fagerhaug.

Den Blue Engel AS fikk også dekket saksomkostninger på til sammen 150.000 kroner.

Advokaten mener dommen kan styrke strippernes anseelse.

– I vedtaket fra Skattemyndighetene ligger en moralsk pekefinger. Jeg mener det er en form for anerkjennelse at stripping likestilles med andre kulturtilbud som for eksempel standup, sier Stein Fagerhaug.

Det er foreløpig ikke klart om staten anker dommen til Høyesterett.