1. desember avsa Oslo tingrett kjennelse for at skattemyndighetene skal få innsyn i dokumentene som Økokrim mener avslører at riggselskapet Transocean er norgeshistoriens største skattesnyter.

Dagen før undertegnet Statoil og Transocean en treårig boreavtale verdt 2,5 milliarder kroner. Selskapets rigg «Transocean Searcher» skal bore på norsk sokkel. Avtalen ble undertegnet til tross for at siktelsen mot Transocean har vært kjent siden i fjor sommer.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) sier han går ut fra at Statoil har vist normal aktsomhet i en sak der avtalepartneren er siktet for å ha unndratt hele 10 milliarder kroner fra beskatning.

Dørum la på vegne av Bondevik-regjeringen fram en tiltaksplan for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Nå varsler han spørsmål til sin etterfølger som justisminister, Knut Storberget (Ap), om politiet har fått de ressurser det ble lovet for å etablere økokrim-team i politidistriktene.

– To viktige forhold

Dørum understreker at både selskapet som er siktet for skattesvik og de tre personene som er siktet for medvirkning er uskyldige inntil de eventuelt blir dømt.

Han sier samtidig at det gjelder et normalt aktsomhetsbegrep for både enkeltpersoner og selskaper som han går ut fra at Statoil har forholdt seg til. Dette handler ikke primært om juss, men om et selskaps omdømme, ifølge Dørum.

– Vi har i flere år arbeidet systematisk for å skape holdninger og bevisstgjøre både privatpersoner og firmaer i forhold til alle former for økonomisk kriminalitet, sier han til NTB. Dørum understreker at han ikke kjenner den aktuelle saken utover det som er gjengitt i mediene.

Den tidligere justisministeren mener at aktsomhetsplikten handler om en generell holdning til hva vi vil skal være god samfunnsmoral.

– Som norsk borger og tillitsvalgt er det min plikt å si at jeg forventer at Statoil har en god forklaring på sitt samarbeid med et selskap som er siktet for norgeshistoriens største skatteunndragelse, sier Dørum.

Søndag kveld ville representanter for Statoil ikke kommentere saken.

Omstridt selskap

Transocean var ett av de første oljeserviceselskapene som ble etablert i Norge. Det har base i Tananger sør for Stavanger.

Selskapet var notert på Oslo Børs og hadde en børsverdi som bare Hydro kunne konkurrere med. Hele tiden hadde amerikanske eierinteresser storparten av aksjene, og i 1996 overtok de hele selskapet og flyttet administrasjonen til Houston, mens selskapet ble registrert i skatteparadiset Cayman Islands.

Kjennelsen i Oslo tingrett innebærer at skattemyndighetene kan bruke de dokumentene Økokrim har beslaglagt. Dermed øker mulighetene for at selskapet ved gjennomskjæring kan få tidenes skattesmell. Om det blir tiltalt for grovt skattesvik i tillegg, skal Økokrim avgjøre senere. Det vil uansett bety mer for selskapets omdømme enn dets økonomi. Transocean har i dag en verdi som varierer mellom 150 og 200 milliarder kroner og er verdens største offshore riggselskap.