• At kongeparet bor på Kongsseteren har absolutt ingenting med terrorfrykten etter 11. september å gjøre, sier hoffsjef Lars Petter Forberg.

Kongeparet har oppholdt seg mye på Kongsseteren etter at de flyttet fra Skaugum i 2001. Det har derfor vært spekulert i om de har valgt Kongsseteren som bolig fordi Slottet ligger like ved både USAs ambassade på Drammensveien og Israels ambassade i Parkveien. Dette avkreftes nå av hoffsjefen.

Han vil ikke utdype hvorfor kongen og dronningen bor på Kongsseteren i stedet for i sin nye leilighet på Slottet, men etter det NTB erfarer er grunnen rett og slett at på Kongsseteren kan de oppholde seg utendørs i skjermede omgivelser hvis de ønsker det, mens de på Slottet ikke har noen mulighet til privatliv i frisk luft.

Det finnes ingen terrasse uten innsyn å oppholde seg på, og hele parken rundt er åpen for publikum.

Sommerbolig

Trolig vil kongeparet fortsette å bruke Kongsseteren som bolig i sommerhalvåret fram til hovedbygningen på Bygdø kongsgård er ferdig restaurert og kan tas i bruk som kongelig sommerbolig. Men det vil neppe skje på mange år ennå.

Kongen har som kjent nylig gitt fra seg driften av gårdsbruket på Kongsgården, men vil beholde hovedhuset og parken rundt til bruk som fremtidig sommerbolig, slik både kong Haakon og kong Olav brukte stedet.

Folkegave

Kongsseteren var en folkegave til kong Haakon og dronning Maud i forbindelse med kroningen i 1906. Den flotte, laftede tømmerbygningen ligger på Voksenåsen ved inngangen til Nordmarka.

Bygningen sto ferdig i 1910 og har siden vært i flittig bruk av den norske kongefamilien, men hittil stort sett bare om vinteren. Kongefamilien flytter gjerne til Kongsseteren like før jul og blir der til litt ut i januar.

(NTB)