23 ulike kirkesamfunn og organisasjoner lader nå opp til en 40 dagers bønnekampanje før stortingsvalget.

Målet for kampanjen er en nasjonal bønnedugnad, skriver Vårt Land.

Vil bevisstgjøre velgerne

– Vi tror at bønn utgjør en forskjell, både i menighetsliv og samfunnsliv. Ser man litt historisk på dette, så mener vi som tror på bønnens makt at den fredfulle oppløsningen av unionen med Sverige var et eksempel på hva en nasjonal bønnekampanje kan utrette, sier Arne Borgersen i Bønnetjenesten for Norge.

Bønnefolket håper at de 40 dagene mobiliseringen varer vil bevisstgjøre folk og skape stor oppslutning om valget.