Statsminister Kjell Magne Bondevik innkalte i dag pressen til det årlige sommertreffet på Citadelløya i den idylliske skjærgården utenfor Stavern. Det er åttende gang Bondevik inviterer pressen til Citadelløya, som markerer slutten på statsministerens ferie.

— Jeg har hatt en god sommerferie, både her på hytta utenfor Stavern, og noen dager i Molde. Det har vært mye sol og fotball og familie og venner, og det har gitt meg mye god energi, sa en solbrun Bondevik.

Han mener det er knyttet stor usikkerhet til hva de rødgrønne vil foreta seg dersom de vinner valget, og trakk frem utenrikspolitikken og pensjonsforliket som eksempler.

— Den sittende regjeringen har lagt frem en rekke stortingsproposisjoner og meldinger som legger føringer inn i neste periode. Det gjør at velgerne kan være trygge på hva vi står for og hva vi vil gjøre videre, sier Bondevik.

Ikke samarbeid med Frp

Han understreket nok en gang at det ikke er aktuelt å innlede et mer forpliktende samarbeid med Frp.

— Dette er ikke opp til enkeltpersoner i KrF. Dette er gjennomdiskutert i KrF, sa Bondevik.

Han mener Carl I. Hagens gjentatte utspill kun tyder på én ting: - Han er redd for å havne i skyggen mellom de to klare alternativene til valget, sier Bondevik.

Ti mål for neste periode

Bondevik presenterte ti mål som er viktige for den neste perioden, og understreket at tipunktsplanene er drøftet med partilederne i KrF, Høyre og Venstre, i tillegg til resten av regjeringskollegiet.

Bondeviks ti punkter inneholder blant annet: 1. Regjeringen vil fortsette å føre sin politikk på det ideologiske grunnlaget som ble vedtatt i regjeringsforhandlingene på Sem i 2001. 2. Samarbeidsregjeringen vil bygge ut velferdsordningene. Gjennomføringen av nytt pensjonssystem står sentralt i dette arbeidet. ý Det er knyttet stor usikkerhet til hva det røde alternativet vil gjøre med pensjonsforliket. SV har allerede antydet omkamp, sier Bondevik.

3. Bondevik signaliserer at regjeringen vil øke kontantstøtte, sørge for full barnehagedekning innen 2006, og på sikt senke barnehageprisene. KrF har programfestet at de ønsker å heve kontantstøtten til 4500 kroner i måneden i løpet av neste periode, men Bondevik ønsker ikke å tallfeste nøyaktig beløp på vegne av regjeringen.

4. Styrke skolene og gjennomføre kunnskapsløftet.

5. Fortsette aktiv miljøpolitikk. ý Vi satser videre på kollektivtransport, vernetiltak mot forurensende utslipp og å overholde forpliktelsene i Kyoto-avtalen, sier Bondevik.

6. Kamp mot kriminalitet. ý Vi vil øke kamp mot organisert kriminalitet og hverdagskriminaliteten, sier Bondevik, som la til at politiet allerede har fått grønt lyst til å overskride sine budsjetter med 31 millioner for å iverksette spesielle tiltak mot terror.

7. Fortsette økonomisk politikk som gir økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet.

8. Videreutvikle skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

9. Føre en aktiv regional- og distriktspolitikk.

10. Regjeringen vil trappe opp bistanden til 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), og deretter opprettholde den på minst dette nivået resten av perioden.

SCANPIX