OLAV GARVIKStjørdal

Det gikk som en rød tråd gjennom den bredt anlagte «statsministertalen» på landsmøtet i formiddag at Bondevik vil gjøre nær sagt alt for å avløse Jens Stoltenberg etter valget i høst.

Gjentatte ganger ble han avbrutt av langvarig applaus fra partifeller. Det gjaldt i særlig grad da han staket opp reformforslag i skolesektoren og distriktspolitikken.

Andre typer lærere Bondevik tok til orde for at kommunene og staten i fellesskap må ruste opp skolelokalene så snart investeringene i eldresektoren er fullført.

Han ønsket også et nærmere samarbeid mellom skoler og næringsliv, og kunnskapen om IT må styrkes blant lærerne. Dessuten vil han trekke inn andre enn lærerne i undervisningen, for eksempel ungdomsarbeidere og kulturarbeidere på vidt plan.

Mye av talen artet seg som et flengende angrep på utdanningsminister Trond Giske.

Strengere straff Bondevik gikk også inn for å skjerpe strafferammene for grov vold og seksuelle overgrep mot barn.

Han talte ellers varmt om mulighetene for å få en ny sentrumsregjering:

Jeg kan forsikre at ryktene om sentrumsalternativets død er betydelig overdrevet. Senterpartiet og Venstre har riktignok enkelte standpunkter vi i KrF ikke deler, og fatter noen vedtak vi er skuffet over. Men slik var det også i 1997. Vi har vist at vi kan bygge bro over uenighet, sa han med tydelig henvisning til striden om homofil adopsjon.