Da vil nemlig Kjell Magne Bondevik ha statsministerens «ja» til at 27. januar skal gjøres til nasjonal minnedag for holocaust-ofrene og være merkedag for kampen mot rasisme.

Kristelig Folkepartis parlamentariske leder åpner Stortingets spørretime med denne saken, og det skal godt gjøres av statsministeren å argumentere imot. Særlig fordi tiltaket stort sett er av symbolsk karakter og neppe krever de store økonomiske utlegg.

Det var natt til 27. januar den 15 år gamle Benjamin Hermansen ble stukket ned og drept på Holmlia i Oslo, og 27. januar 1945 ble tyskerne tvunget til å stenge de første konsentrasjonsleirene i Polen.

Dagen er allerede utpekt som nasjonal minnedag i Sverige, Storbritannia, Italia, Polen og Tyskland.

Bondevik er klar over at det lett kan gå inflasjon i slike minne— og merkedager, men sier at denne dagen er helt spesiell.

Britene innstiftet i år 27. januar som Holocaust Memorial Day under mottoet «Til minne om folkemordene — lærdommer for framtiden». Seremonien markerte starten på en lang rekke aktiviteter i skoler, organisasjoner og lokalmiljøer rundt om i Storbritannia, akkurat av den typen som den norske regjeringen har tatt til orde for.