Bondevik sa i går kveld under Kristelig Folkepartis kulturkveld i Levanger at et kraftig priskutt på svenske polpriser vil føre til en uholdbar situasjon i Norge.

— Vi lever i en internasjonal verden med åpne grenser, ikke minst i forhold til Sverige. Det gjør at vi ikke kan holde det prisnivået vi kunne ønske for å begrense forbruket. Dersom vi gjør det, blir det bare økt grensehandel, ulovlig innførsel og hjemmeproduksjon. Det ønsker vi ikke, sa Bondevik.

Sveriges statsminister Göran Persson ønsker nesten en halvering av prisene på Systembolaget, og kan sikre seg flertall i Riksdagen under behandlingen av statsbudsjettet 20. september.

Da kan Bondevik-regjeringen få det travelt, skriver Adresseavisen.

— Da må vi se på hva vi skal gjøre. Vi trenger ikke matematisk følge svenskene krone for krone, men vi innrømmer at det å holde en altfor stor avstand blir vanskelig. Da risikerer vi å få veldig mye ulovlig trafikk over grensen, sier Bondevik.

<b>LOVER: </b>Statsminister Kjell Magne Bondevik lover billigere sprit og vin.
SCANPIX